Welkom
op de ‘externe relaties’-pagina van

BOUWONDERWIJS.NET
Via deze pagina kunt u:
1) Een banner-link (laten) plaatsen op de Bouwonderwijs.net pagina van uw keuze


2) Aangeven of u Bouwonderwijs.net -inhoudelijk of anderszins- wilt steunen3) Terug naar de Bouwonderwijs.net homepageEIGEN BANNER OP BOUWONDERWIJS.NET

Het (laten) plaatsen van een bannerlink op één pagina (*) van
Bouwonderwijs.net is kosteloos, en bestaat uit drie acties:

1) Het beschikbaarstellen van de afbeelding
van de te plaatsen banner
2) Het aangeven van de 'target'-link
       (= de pagina die geopend dient te worden
als er op de banner geklikt wordt)
3) Het versturen van de informatie


* Voor banners op meerdere pagina’s wordt wel een bijdrage in de kosten gevraagd. Klik hier voor informatie.

HET STEUNEN VAN BOUWONDERWIJS.NET

Bedrijven die graag een bijdrage willen leveren
aan het Bouwkunde-onderwijs in Nederland kunnen dat
-via het steunen van Bouwonderwijs.net- op twee manieren doen:

1) Via het plaatsen van een gesponsorde bannerlink op
één of meerdere Bouwonderwijs.net informatiepagina's
2) Via het inhoudelijk sponsoren van één of meerdere
Bouwonderwijs.net informatiepagina's

EIGEN SPONSORBANNER OP BOUWONDERWIJS.NET

Het (laten) plaatsen van een sponsor-bannerlink op één of
meerdere pagina's van Bouwonderwijs.net bestaat uit vier acties:

1) Het beschikbaarstellen van de afbeelding
van de te plaatsen banner2) Het aangeven van de 'target'-link
(= de pagina die geopend dient te
worden als er op de banner geklikt wordt)3) Het versturen van de informatie4) Het overmaken van het sponsor-bedrag
(hoogte van sponsor-bijdrage
door sponsor zelf vast te stellen)

Stap 1:

HET AANLEVEREN VAN DE BANNER-AFBEELDINGDe afbeelding (foto, bedrijfslogo, etc.) van de af te beelden banner ...


... zullen wij zo spoedig mogelijk toesturen. (NB Breedte banner: 150px).

... kan door de webmaster van Bouwonderwijs.net zelf van onze site overgenomen worden

... plaatsen wij graag op onze eigen site, zodat wij deze naar eigen inzicht kunnen variëren.

            In dit laatste geval:
            De url van de afbeelding op onze eigen server die de Bouwonderwijs.net-webmaster op
            de aangegeven informatiepagina('s) kan opnemen is: http://www.Naar stap 2: het aangeven van de target-link
Stap 2:

HET AANGEVEN VAN DE TARGET VAN DE BANNER

Studenten

-en andere Bouwonderwijs.net bezoekers/gebruikers-

die op de te plaatsen banner klikken,
dienen doorgeschakeld te worden naar ...


... de homepage van ons bedrijf

... de volgende ('gespecialiseerde') pagina van onze internet-site: http://www.

... een nieuwe, nog aan te maken pagina, speciaal voor Bouwkunde-studenten
          (Zie volgende pagina voor ev. gratis ondersteuning hierbij)Naar stap 3: het versturen van de informatie


INHOUDELIJKE SPONSORING

(= 'het ter beschikking stellen door bedrijven uit de Bouwpraktijk
van informatie en/of kennis tbv het Bouwkunde-onderwijs')


Wij zijn (wel/ook) geïnteresseerd om eventueel onderwijsmateriaal
op het gebied van onze specifieke expertise
(*) voor Bouwkunde-studenten ter
beschikking te stellen.


(* Klik
hier voor enkele voorbeelden)


            Wij zullen zelf één -of meerdere- pagina's met Bouwkundig leermateriaal
                  aanmaken, en via info@bouwonderwijs.net contact opnemen als deze klaar is

            Wij maken bij het ontwikkelen daarvan graag
                  gebruik van de -kosteloze- bij Bouwonderwijs.net beschikbare
                  Bouwkundige & didactische expertise; Neem svp contact met ons op.
                  (Contactgegevens op de volgende pagina)Afronden
CONTACTGEGEVENS


Gegevens van de contactpersoon
aan wie gemeld kan worden dat de banner geplaatst is:
(en/of waarmee overleg over ev. inhoudelijke sponsoring kan plaatsvinden)

Naam:                                 
(functie binnen bedrijf):            
Bedrijf/organisatie:           
(postadres):                           
Email Adres:                     
(Telefoon:)                             


Ruimte voor ev. aanvullende info/vragen/opm.:

(Banner ev. apart versturen naar: webmeester@bouwonderwijs.net)

EIGEN SPONSORBANNER OP BOUWONDERWIJS.NET

Voor het overmaken van een eventueel sponsorbedrag (*)
kan gebruik gemaakt worden van één van de volgende betaalmogelijkheden:


* Hoogte van het sponsorbedrag door sponsor zelf te bepalenMet acceptgirokaart


Wij ontvangen voor het overmaken van een sponsorbedrag graag een acceptgirokaart op het adres dat bij 'contactgegevens' is ingevuld.


iDEAL


Klik op het iDEAL-logo voor het direct overmaken van een sponsorbijdrage: