BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

OVERZICHT
ARCHI~formulieren

 

Bouwproject

‘Poppodium MEZZ’
Breda

 

 

Deze documentatie is verzorgd door Niek Bijst

 

 

 

 

 

[ X ]    NB: Uitsluitend de van een kruisje voorziene onderdelen zijn van informatie voorzien.

 

 

 

HOOFDSTUKKEN:

 

 

[ x ]                  ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

[  ]                   ONTSTAAN

                        TECHNISCHE OMSCHRIJVING:

            [  ]                               Fundering

            [  ]                               Draagconstructie

            [  ]                               Vloeren

            [  ]                               Gevels

            [ x ]                              Dak

            [ x ]                              Afbouw

            [  ]                               Installaties

            [ x ]                              Overig

[ x ]                  OVERIGE ASPECTEN

[ x ]                  BEELDMATERIAAL

 

[  ]                   Verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ x ]          ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

 

                       

 

 

              ONSTAAN

 

[  ]                   INITIATIEF

 

                        ONTWERP

[ x ]                             Stedenbouwkundig

[  ]                               Functioneel

[ x ]                             Architectonisch

 

            BOUWPROJECT-ORGANISATIE

                                    Selectie Bouwpartners

[ x ]                                         Architect

[  ]                                           Aannemer

[ x ]                                         Overig

[  ]                               Organisatievorm                      

 

 

                        UITVOERING

[  ]                               Bouwput

[  ]                               Bouwplaatsinrichting

[  ]                               Maatvoering

[  ]                               Bouwmethodiek

[  ]                               Bouwplanning

[  ]                               Logistiek

[  ]                               Bouw-engineering

                                    Materieel

[  ]                                           Kranen/overig transportmaterieel

[  ]                                           Bekistingen

[  ]                                           Overig materieel

[  ]                               Veiligheid/ARBO

[  ]                               Overige uitvoeringsaspecten

 

 

 

          TECHNISCHE OMSCHRIJVING

 

                        FUNDERING

[ x ]                             Funderingssysteem

[  ]                               Kelder-toepassing

[  ]                               Funderingsberekening

                                    Aansluitingen fundering

[  ]                                           Aansluiting met dichte delen van gevels

[  ]                                           Aansluiting met open delen van gevels

[  ]                                           Aansluiting met woningscheidende wand

[  ]                                           Overige aansluitingen fundering

 

 

 

 

 

                        DRAAGCONSTRUCTIE

[  ]                               Draagsysteem

[  ]                               Stabiliteitsysteem

                                    Berekeningen/dimensionering

[  ]                                           Fundering

[  ]                                                         Kolommen

[  ]                                                         Balken/Liggers/Spanten

[  ]                                                         Vloeren

[  ]                                                         Stabiliteit

[  ]                                                         Overige draagconstructie-berekeningen

 

 

 

 

 

                        VLOEREN

                                    Begane grond vloer

[  ]                                           Opbouw begane grond vloer

                                                               Aansluitingen begane grond vloer

[  ]                                                                        Aansluitingen op fundering

[  ]                                                                        Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[  ]                                                       Aansluitingen op woningscheidende wand

[  ]                                                                        Overige aansluitingen begane grond vloer

                       

                                    Verdiepingsvloeren      

[  ]                                           Opbouw verdiepingsvloeren

                                                               Aansluitingen verdiepingsvloeren

[  ]                                                                        Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[  ]                                                                        Overige aansluitingen verdiepingsvloeren

[  ]                                           Openingen in verdiepingsvloeren

                       

 

 

 

 

                        GEVELS

                                    Dichte geveldelen

[  ]                                           Opbouw dichte geveldelen

                                                               Aansluitingen dichte geveldelen

[  ]                                                                         Aansluitingen op open/transp. geveldelen

[  ]                                                                        Aansluitingen dichte geveldelen onderling

[  ]                                                                        Aansluitingen met plat dak

[  ]                                                                        Aansluitingen met schuin dak

[  ]                                                                        Aansluitingen op verdiepingsvloer

[  ]                                                       Aansluitingen op begane grond vloer/fundering

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van dichte geveldelen

 

                                    Open/transparante geveldelen

[  ]                                           Samenstelling kozijnen, puien, etc.

                                                               Aansluitingen kozijnen, puien, etc.

[  ]                                                                        Aansluitingen op dichte delen van de gevel

[  ]                                                                        Aansluitingen open delen onderling

[  ]                                                                        Aansluitingen met plat dak

[  ]                                                                        Aansluitingen met schuin dak

[  ]                                                                        Aansluitingen op verdiepingsvloer

[  ]                                                                        Aansluitingen op begane grond vloer/fundering

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van open/transp. geveldelen

[  ]                                           Lateien

[  ]                                                         Bouwkundige zonweringvoorzieningen

 

 

 

 

 

                        DAK

                                    Platte daken

[ x ]                                         Dak-draagconstructie

[  ]                                           Opbouw dakpakket

Dakaansluitingen plat dak

[  ]                                                       Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van het platte dak

[  ]                                           Afschot

                                    Schuine daken

[  ]                                           Dak-draagconstructie

[  ]                                           Opbouw dakpakket

Dakaansluitingen schuin dak

[  ]                                                       Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                       Aansluitingen op open-/transp.  delen van gevels

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van het schuine dak

[  ]                               Vegetatiedaken

 

 

 

 

 

                        AFBOUW

[  ]                               Trappen

[  ]                               Afwerkvloeren

[ x ]                             Binnenwanden

[  ]                               Binnenkozijnen

[  ]                               Plafonds

[  ]                               Inbouw (keuken/sanitair)

[  ]                               Afbouw-overig

 

 

 

 

 

                        INSTALLATIES

                                    Klimaatinstallatie

                                                Systeem

[  ]                                                       Verwarming

[  ]                                                       Koeling

[  ]                                                         Positie en leidingverloop

[  ]                               Liften en roltrappen

                                    Waterafvoer-installaties

[  ]                                           Riolering

[  ]                                           Hemelwaterafvoer

[  ]                               Zonweringinstallaties (mechanisch)

[  ]                               Gevelonderhoud-installatie

[  ]                               Alternatieve-Energie installaties

[  ]                               GWE-voorzieningen

[  ]                               Verlichtingsinstallatie

[  ]                               Overige installaties

 

 

 

 

 

                        OVERIGE BOUWDELEN

                                    Buitenruimten

[  ]                                           Balkon-/galerijconstructies

[  ]                                           Terrassen

[  ]                                           Overige Buitenruimten

[  ]                                           Afscheidingen/hekken

[  ]                               Serres

[ x ]                             Garage en overige Autostallingen

[ x ]                             Overig

 

 

 

 

 

OVERIGE ASPECTEN

 

[  ]                   Brandveiligheid

 

                        Bouwfysica/EP

[  ]                               Warmte/Energie Prestatie

[  ]                               Warmte; zomersituatie

[  ]                               Ventilatie/Vocht

                                    Geluid

[  ]                                           Geluidbelasting en –isolatie gevels/dak

[ x ]                                         Geluidbelasting en –isolatie binnenwanden

[  ]                                           Overige geluid-aspecten

[ x ]                             Licht; daglicht

[  ]                               Bouwfysica; overig

 

[  ]                   Bouwbesluit/Overige Regelgeving

 

Financiën

[ x ]                                         Investerings- en bouwkosten

[ x ]                                                       Exploitatie

 

[  ]                   DuBo

 

[  ]                   Overig

 

 

 

 

 

[ x ]      OVERIG BEELDMATERIAAL

 

 

 

 

 

 

          VERANTWOORDING

[  ]                   Auteur(s) ( en eventueel persoonlijk commentaar)

[  ]                   Gebruikte Bronnen