BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   POPPODIUM MEZZ Breda

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor  informatie over hetzelfde onderwerp, maar betreffende ándere gedocumenteerde projecten)          

 

 

EXPLOITATIE

 

 

De totale bouwkosten voor popodium MEZZ komen op ongeveer 5,5 miljoen Euro. Ter vergelijking: 10 jaar geleden toen er voor het eerst gesproken werd over de bouw van een poppodium was er een budget van 3.3 miljoen gulden (=ongeveer 1.5 miljoen Euro)  beschikbaar. Door tegenvallers en aanvullende eisen is het gebouw dus zo’n 3,5 keer zo duur geworden. Naar verhouding (vergelijkend met poppodia in Almere en Haarlem) een duur gebouw voor een muziektheater voor maximaal 650-zaal bezoekers. Jaarlijks wordt door de gemeente een bedrag van 315.000 Euro aan het popodium MEZZ verstrekt voor het ronden van de exploitatie. Recentelijk heeft de Gemeente moeten bijspringen om te voorkomen dat de stichting die het MEZZ exploiteert, failliet zou gaan. Voor een gemiddeld toegangskaartje wordt 8,50 euro gevraagd. Vooralsnog heeft de stichting het dus  moeilijk de exploitatie rond te krijgen. Al vrij snel na de opening zijn er dus al problemen ontstaan rond de exploitatie van het gebouw. Tegenvallende bezoekersaantallen en een slechte administratie zijn hier debet aan.

Foto gemaakt tijdens de opening van het poppodium op 21 oktober 2002. Bron: BN/de Stem

 

*