BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

OVERZICHT
ARCHI~formulieren

 

Bouwproject

‘Brandweerkazerne’
Albrandswaard

 

 

Deze documentatie is verzorgd door Jan de Waard

Email: jan_dewaardnr9@hotmail.com

 

 

 

 

[ X ]    NB: Uitsluitend de van een kruisje voorziene onderdelen zijn van informatie voorzien.

 

 

 

HOOFDSTUKKEN:

 

 

[ x ]                 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

[ x ]                 ONTSTAAN

                        TECHNISCHE OMSCHRIJVING:

            [ x ]                             Fundering

            [  ]                               Draagconstructie

            [ x ]                             Vloeren

            [ x ]                             Gevels

            [ x ]                             Dak

            [ x ]                             Afbouw

            [  ]                               Installaties

            [  ]                               Overig

[ x ]                 OVERIGE ASPECTEN

[  ]                   BEELDMATERIAAL

 

[ x ]                 Verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ x ]          ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

 

                       

 

 

              ONSTAAN

 

[ x ]                 INITIATIEF

 

                        ONTWERP

[ x ]                             Stedenbouwkundig

[  ]                               Functioneel

[  ]                               Architectonisch

 

            BOUWPROJECT-ORGANISATIE

                                   Selectie Bouwpartners

[ x ]                                         Architect

[  ]                                           Aannemer

[  ]                                           Overig

[ x ]                             Organisatievorm                     

 

 

                        UITVOERING

[  ]                               Bouwput

[  ]                               Bouwplaatsinrichting

[  ]                               Maatvoering

[  ]                               Bouwmethodiek

[  ]                               Bouwplanning

[  ]                               Logistiek

[  ]                               Bouw-engineering

                                   Materieel

[  ]                                           Kranen/overig transportmaterieel

[  ]                                           Bekistingen

[  ]                                           Overig materieel

[  ]                               Veiligheid/ARBO

[  ]                               Overige uitvoeringsaspecten

 

 

 

          TECHNISCHE OMSCHRIJVING

 

                        FUNDERING

[  ]                               Funderingssysteem

[  ]                               Kelder-toepassing

[  ]                               Funderingsberekening

                                   Aansluitingen fundering

[ x ]                                         Aansluiting met dichte delen van gevels

[  ]                                           Aansluiting met open delen van gevels

[  ]                                           Aansluiting met woningscheidende wand

[ x ]                                         Overige aansluitingen fundering

 

 

 

 

 

                        DRAAGCONSTRUCTIE

[  ]                               Draagsysteem

[  ]                               Stabiliteitsysteem

                                   Berekeningen/dimensionering

[  ]                                           Fundering

[  ]                                                         Kolommen

[  ]                                                         Balken/Liggers/Spanten

[  ]                                                         Vloeren

[  ]                                                         Stabiliteit

[  ]                                                         Overige draagconstructie-berekeningen

 

 

 

 

 

                        VLOEREN

                                   Begane grond vloer

[ x ]                                         Opbouw begane grond vloer

                                                               Aansluitingen begane grond vloer

[ x ]                                                                      Aansluitingen op fundering

[ x ]                                                                      Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[  ]                                                      Aansluitingen op woningscheidende wand

[  ]                                                                        Overige aansluitingen begane grond vloer

                       

                                   Verdiepingsvloeren     

[ x ]                                         Opbouw verdiepingsvloeren

                                                               Aansluitingen verdiepingsvloeren

[  ]                                                                        Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[  ]                                                                        Overige aansluitingen verdiepingsvloeren

[  ]                                           Openingen in verdiepingsvloeren

                       

 

 

 

 

                        GEVELS

                                   Dichte geveldelen

[  ]                                           Opbouw dichte geveldelen

                                                              Aansluitingen dichte geveldelen

[ x ]                                                                      Aansluitingen op open/transp. geveldelen

[ x ]                                                                      Aansluitingen dichte geveldelen onderling

[ x ]                                                                      Aansluitingen met plat dak

[  ]                                                                        Aansluitingen met schuin dak

[  ]                                                                        Aansluitingen op verdiepingsvloer

[ x ]                                                     Aansluitingen op begane grond vloer/fundering

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van dichte geveldelen

 

                                   Open/transparante geveldelen

[ x ]                                         Samenstelling kozijnen, puien, etc.

                                                               Aansluitingen kozijnen, puien, etc.

[ x ]                                                                      Aansluitingen op dichte delen van de gevel

[  ]                                                                        Aansluitingen open delen onderling

[  ]                                                                        Aansluitingen met plat dak

[  ]                                                                        Aansluitingen met schuin dak

[  ]                                                                        Aansluitingen op verdiepingsvloer

[  ]                                                                        Aansluitingen op begane grond vloer/fundering

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van open/transp. geveldelen

[  ]                                           Lateien

[  ]                                                         Bouwkundige zonweringvoorzieningen

 

 

 

 

 

                        DAK

                                   Platte daken

[  ]                                           Dak-draagconstructie

[ x ]                                         Opbouw dakpakket

Dakaansluitingen plat dak

[ x ]                                                     Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                                        Aansluitingen op open/transp. delen van gevels

[ x ]                                                                      Overige aansluitingen van het platte dak

[  ]                                           Afschot

                                   Schuine daken

[  ]                                           Dak-draagconstructie

[  ]                                           Opbouw dakpakket

Dakaansluitingen schuin dak

[  ]                                                      Aansluitingen op dichte delen van gevels

[  ]                                                      Aansluitingen op open-/transp.  delen van gevels

[  ]                                                                        Overige aansluitingen van het schuine dak

[ x ]                             Vegetatiedaken

 

 

 

 

 

                        AFBOUW

[  ]                               Trappen

[  ]                               Afwerkvloeren

[  ]                               Binnenwanden

[  ]                               Binnenkozijnen

[ x ]                              Plafonds

[  ]                               Inbouw (keuken/sanitair)

[  ]                               Afbouw-overig

 

 

 

 

 

                        INSTALLATIES

                                   Klimaatinstallatie

                                               Systeem

[  ]                                                      Verwarming

[  ]                                                      Koeling

[  ]                                                         Positie en leidingverloop

[  ]                               Liften en roltrappen

                                   Waterafvoer-installaties

[  ]                                           Riolering

[  ]                                           Hemelwaterafvoer

[  ]                               Zonweringinstallaties (mechanisch)

[  ]                               Gevelonderhoud-installatie

[  ]                               Alternatieve-Energie installaties

[  ]                               GWE-voorzieningen

[  ]                               Verlichtingsinstallatie

[  ]                               Overige installaties

 

 

 

 

 

                        OVERIGE BOUWDELEN

                                   Buitenruimten

[  ]                                           Balkon-/galerijconstructies

[  ]                                           Terrassen

[  ]                                           Overige Buitenruimten

[  ]                                           Afscheidingen/hekken

[  ]                               Serres

[  ]                               Garage en overige Autostallingen

[  ]                               Overig

 

 

 

 

 

OVERIGE ASPECTEN

 

[  ]                   Brandveiligheid

 

                        Bouwfysica/EP

[  ]                               Warmte/Energie Prestatie

[  ]                               Warmte; zomersituatie

[  ]                               Ventilatie/Vocht

                                   Geluid

[  ]                                           Geluidbelasting en –isolatie gevels/dak

[  ]                                           Geluidbelasting en –isolatie binnenwanden

[  ]                                           Overige geluid-aspecten

[  ]                               Licht; daglicht

[  ]                               Bouwfysica; overig

 

[  ]                   Bouwbesluit/Overige Regelgeving

 

Financiën

[  ]                                           Investerings- en bouwkosten

[  ]                                                         Exploitatie

 

[  ]                   DuBo

 

[  ]                   Overig

 

 

 

 

 

[  ]      OVERIG BEELDMATERIAAL

 

 

 

 

 

 

          VERANTWOORDING

[  ]                   Auteur(s) ( en eventueel persoonlijk commentaar)

[ x ]                 Gebruikte Bronnen