BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:†† Bodyhouse

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voorinformatie over hetzelfde onderwerp, maar betreffende Šndere gedocumenteerde projecten)††††††††††

 

 

WARMTE; ENERGIE-PRESTATIE

 

EPN berekening

 

De EPN is de Energie prestatie norm. Deze norm (energieprestatiecoŽffieciŽnt) moet kleiner of gelijk zijn aan 1. Als dat het geval is voldoet de EPN berekening en hoeft men geen extra maatregelen toe te passen.

 

Bij het bodyhouse is men van het volgende uit gegaan:

1.      Uitwendige scheidingsconstructie.

M.b.t. de uitwendige scheidingsconstructie wordt van de volgende Rc-waarde uitgegaan:

-         bij bg.-vloer een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W;

-         bij gevelmetselwerk een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W;

-         bij daken een Rc- waarde van 3,5 m2.K/W;

 

2.      Opwekkingstoestellen.

Voor de opwekking van warm tapwater voor dabruimten wordt geleverd door derden, nl. het plaatselijke energiebedrijf (stadsverwarming).

Voor de opwekking van verwarmingsenergie wordt tevens geleverd door het plaatselijke energiebedrijf (stadsverwarming).

Er is rekening gehouden met het toepassen van de gebalanceerde ventilatiesysteem.

 

3.      Infiltratie en ventilatie.

Voor de luchtdoorlatendheid van de woning is aangehouden een qv;10/m2 van 0,40 dm/s/m2 door het toepassen van de gebalanceerde ventilatiesysteem. In de keuken, toiletten en de badkamer wordt de lucht mechanisch afgezogen. De toevoer van verse lucht en afvoer van binnenlucht wordt geregeld d.m.v. mechanisch ventilatiesysteem, die gekoppeld wordt aan het warmte-terug-winningssyteem (WTW-systeem).

 

 

De resultaten zijn hieronder te zien.

 

De conclusie aan het resultaat is:

Volgens de berekening van de energieprestaiecoŽfficiŽnt van het project het Bodyhouse bedraagt de energieprestaiecoŽfficiŽnt£ 1,00 (zie resultaten 0,94). Hiermee wordt voldaan aan de in het bouwbesluit gestelde eisen aan de energieprestatie van woongebouwen en/of woongebouwen.

 

 

Resultaten energieprestatiegegevens

Verwarming

Qprim; verw

22961 MJ

Hulpemergie

Qprim; hul; verw

0 MJ

Warmtapwater

Qprim; tap

10646 MJ

Ventilatoren

Qprim; vent

6092 MJ

Verlichting

Qprim; vl

5641 MJ

Koeling

Qprim; koel

0 MJ

Bevochtiging

Qprim; bev

0 MJ

Comp. PV-cellen

Qprim; pv

0 MJ

Comp. WK

Qprim; comp;WK

0 MJ

 

 

-------------------- +

Totaal

Qpres; tot

45340 MJ

 

Qpres; toel

48418 MJ†††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qpres;totaal/(330 xAg;verw + 65 x Averlies) = EPC

45340††††††††††††††††††††††††††††† 100††††††††††††††††††† 237,2= 0,94