BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   Van der Valk Hotel Nootdorp

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

BRANDVEILIGHEID 

INVULFORMULIER-TESTVERSIE

 

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

De hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd met een brandwerendheid, met betrekking tot bezwijken, van 120 minuten.

 

BRANDCOMPARTIMENTEN 60 MIN. WBDBO

 

VEILIGHEIDSTRAPPENHUIZEN

De trappenhuizen tussen as C-D/5-6 en C-D/19-20 zijn uitgevoerd als veiligheidstrappenhuizen, deze zijn alleen via de buitenlucht toegankelijk en vallen buiten de brandcompartimenten.

 

BRANDMELDINSTALLATIE

De brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd met volledige bewaking conform de NEN 2535 uitgave 1996 en NEN 2535/A1 uitgave 2002.

De installatie dient voorzien te zijn van rechtstreekse doormelding naar de alarmcentrale van de Hulpverleningsregio Haaglanden.

De brandmeldinstallatie dient te zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties van het NCP.

De installatie dient te voldioen aan het gestelde in het boek "Een brandveilig gebouw installeren" (2e druk) van de Nederlandse Brandweer federatie.

 

ONTRUIMINGSINSTALLATIE

De ontruimingsinstallatie wordt uitgevoerd als type A, conform de NEN 2575 uitgave 2000.

De installatie dient te voldioen aan het gestelde in het boek "Een brandveilig gebouw installeren" (2e druk) van de Nederlandse Brandweer federatie.

 

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

De noodverlichtingsinstallatie wordt uitgevoerd conform de NEN 1010 en volgens hoofdstuk 11 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" van het NVBR.

 

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

De luchtbehandelingsinstallatie tbv de begane grond en 1e verdieping dient te voldoen aan de eisen volgens hoofdstuk 13 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" van het NVBR.

 

BRANDWEERLIFT

Personenlift 2 wordt uitgevoerd als brandweerlift.

De brandweerlift wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 81-72en de eisen volgens hoofdstuk 17 van het boek "Brand-beveiligingsinstallaties" van het NVBR. E.e.a volgens de eisen van de brandweer.

 

DROGE BLUSLEIDINGEN

De droge blusleidingen dienen te voldoen aan de eisen in de NEN 1594 en de eisen volgens hoofdstuk 9 van het boek "Brandbeveiigingsinstallaties" van het NVBR.

 

VASTZETINRICHTINGEN

Vastzetinrichtingen voor zelfsluitende deuren worden uitgevoerd d.m.v kleefmagneten, welke bij brand of rook-ontwikkeling automatisch loslaten.