BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

Project:   Gemeentehuis-Multifunctioneel Centrum Ridderkerk

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor  informatie over hetzelfde onderwerp, maar betreffende ándere gedocumenteerde projecten)          

 

UITVOERING; DE BOUWPUT 

 

 

 

Rondom de bouwput zijn er damwanden geheid. Aan de kant van de arcade is de damwand tijdelijk, die na gereed komen van het betonwerk van de parkeerkelder zou worden getrokken.

Het plaatsen van de damwanden vond gedeeltelijk gelijktijdig met het heien van de funderingspalen plaats. Het heien van de damwanden was gepland in één aangesloten fase met één stelling.

De tijdelijke damwand was onverankerd, voorzien van een steuntalud van ca. 3000 en 5000mm. Waar nodig is d.m.v. hekken ruimte gemaakt om de bovenbelasting te beperken. Gebruik is gemaakt van profiel Larssen 601 met 11m lengte en hoekstempeling. De blijvende damwand is wel voorzien van schoorconstructie, t.p.v. de toekomstige aansluiting van de Leyten Parkeergarage. Zelfde profiel, 10m lang.

De damwand fungeerd tevens als grondwaterkering gebaseerd op het bemalingsrapport.

 

 

 

 

 

Er is sprake van spanningsbemaling, oppervlakte open bemaling en oppervlakte drainbemaling.

Aangaande de spanningsbemaling zijn er op de vier hoeken van de bouwput peilbuizen geplaatst, zodat de stijghoogte van het spanningswater continu in de gaten kan worden gehouden.

De spanningsbemaling is vastgesteld op basis van een evenwichtsberekening, d.m.v. een proefgat. De bemaling bestaat dan uit vertikale filters h.o.h. ca. 6m met een lengte van ca. 16m buiten de gesloten damwandkuip.

Voorzien is in een noodaggregaat naast de geplande drie electrische pompen.

De oppervlakte drain bemaling vindt plaats door het leggen van horizontale drains h.o.h. afstand ca. 5000/7000mm. In combinatie met een grondverbetering van ca. 200mm, hetgeen voor voldoende afwatering van lek, kwel en hemelwater. Daarvoor zijn vier electrische pompen nodig.

 

Voor de spanningsbemaling is een debiet van ca. 40m3/uur, en voor de drainbemaling ca. 10m3 berekend. De afvoer vindt plaats op de Gemeentelijke riolering

De open drainbemaling blijft gehandhaafd tot aan de randvoorwaarde van de evenwichtsberekening is voldaan en het dek van de parkeerkelder gereed is en rondom aangevuld.

                                                               

*