BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   StaBib

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren –ook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)          

 

 

DRAAGCONSTRUCTIE; STABILITEITSSYSTEEM 

 

 

 

STABILITEIT

 

De twee L-vormige kantoorvleugels zijn ten aanzien van stabiliteit als volledig op zichzelf staand te beschouwen.

Voor beiden geldt, dat er drie stabiliteitskernen in de plattegrond aanwezig zijn en aan het einde van het korte been van de L een kopwand. De ondersteuning in horizontale zin van elke verdiepingsvloer kan geschematiseerd worden tot het statisch systeem van een Gerberligger (figuur 1). De ondersteuningen van de ligger (=vloerschijf) worden gevormd door de kernen en de kopwand. De dilatatievoegen voor de scharnieren, die daartoe zodanig moeten worden uitgevoerd, dat in horizontale richting dwarskrachten kunnen worden overgebracht.

De dilatatievoegen zijn uitgevoerd als tandoplegging met glijfolie als oplegmateriaal om bewegingen in lengterichting mogelijk te maken. Ten behoeve van de overdracht van horizontale dwarskrachten is een vertanding in de oplegging aangebracht. Om voldoende stijfheid in de kernen te verkrijgen voor het 50 m hoge gebouw was het noodzakelijk om de wanden aan weerszijden van de gangzone te koppelen. Daar de gangzone ter plaatse van de kernen 3,60 m breed is en de koppelbalk niet onder het weliswaar verlaagde plafond kan uitsteken is koppeling door uitsluitend de balk te slap.

Om deze reden zijn de kolommen bij deze koppeling betrokken, waarmee kruisvormige elementen zijn verkregen om een voldoende stijve koppeling te bewerkstelligen (figuur 2).

In figuur 3 is de wapeningen weergegeven ter plaatse van deze koppeling in de kernen. Om uitvoeringstechnische redenen is gebruik gemaakt van mechanische wapeningskoppelingen.

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Figuur 1

 

 

 

 

 

Figuur 2                                   Koppelingsconstructie kernwanden

 

 

 

 

Figuur 3