BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:†† Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~formulieren Ėook van andere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)††††††††††

 

 

UITVOERING; VEILIGHEID en overige ARBeidsOmstandigheden

INVULFORMULIER-TESTVERSIE

 

 

 

Zoals eerder gemeld stond veiligheid hoog in het vaandel. In eerste instantie zou je het vooroordeel kunnen hebben dat in MaleisiŽ dit niet zo was, maar dit is zoals gezegd een vooroordeel. Daarnaast was de bouw in feite een internationale aangelegenheid. Dit heeft ook als voordeel gehad dat alle veiligheidsaspecten die bekend zijn in de wereld, werden toegepast. Ook hierin hebben de bouwers veel van elkaar kunnen leren. Zie hiervoor ook www.samsungengineering.co.kr.

 

Dar de veiligheid zeer moeilijk was, komt door de geringe ruimte en de omvang van het project. Een dermate hoeveelheid bouwers, soms 1000 in iedere toren, de verschillende bouwfasen die door elkaar heen liepen en het feit dat de twee torens tegelijkertijd werden gebouwd, zorgden voor veel problemen omtrent de veiligheid. Desalnietemin is mij niet bekend of er veel en ernstige ongelukken zijn gebeurd. Dat het project door de gehele wereld is gevolgd, heeft de aandacht voor veiligheid mijn inziens alleen maar vergroot.