BOUWonderWIJS.pagina.nl

ARCHI~Fkast

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   Swiss Re Tower, Londen


(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor meer ARCHI~Formulieren -ook van ándere bouwprojecten- gesorteerd op onderwerp)           

 

 

-  - 

 

 

 

Panoramic View

 

Brandveiligheid

 

Volgens de Engelse bouwvoorschriften (Approved Document B) moeten bij gebouwen hoger dan 30 meter de elementen van de constructie 120 minuten brandwerend zijn. De eis voor brandcompartimentering is 90 minuten brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie. Voor Swiss Re zou dit betekenen 120 minuten brandwerende bescherming van de draagconstructie, en 90 minuten met betrekking tot de scheidende functie van de vloeren. Ook de primaire liggers in de vloerconstructie zouden 120 minuten brandwerend moeten zijn, omdat deze stabiliteit bieden aan de draagconstructie.

De engelse bouwvoorschriften staan toe in plaats van de voorgeschreven standaarden en richtlijnen alternatieven te gebruiken. Voor Swiss Re is van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. De bouwvoorschriften houden geen rekening met vuurbelasting en de hoeveelheid ventilatie openingen. Door het hoge percentage glas in de gevel van de Swiss Re  toren zullen tijdens een volledig ontwikkelde brand veel ramen breken, waardoor hitte naar buiten wordt afgevoerd en de temperaturen van de constructie minder hoog oplopen. In de analyse wordt er conservatief van uitgegaan dat het sprinklersysteem niet zal werken en dat deze een beginnende brand dus niet zal doven of zal voorkomen dat de brand zich verder ontwikkeld. In een sprinklered gebouw is het bovendien onwaarschijnlijk dat temperaturen oplopen tot boven 100 oC.

De brandwerendheid van de constructieve elementen van Swiss Re is geanalyseerd met behulp van de ‘time equivalent’-benadering zoals omschreven in Eurocode 1, Part 1-2: General actionsActions on structures exposed to fire. Dit document is onlangs erkend als een Engelse norm en was ten tijde van het ontwerp, samen met het National Application Document (NAP), beschikbaar als Europese Voornorm (EVN). Aspecten van de ‘time equivalent’-aanpak moesten worden goedgekeurd en overeengekomen met de Secretary of State. De analyse volgens de Eurocode, op basis van vuurbelasting en ventilatieopeningen, liet zien dat 60 minuten brandwerendheid voldoende was voor constructieve bescherming vanaf de tweede verdieping. In overleg met de Secretary of State is besloten om 90 minuten brandwerendheid toe te passen voor de draagconstructie en de primaire radiale vloerliggers. Voor de twee veiligheidstrappenhuizen is 120 minuten aangehouden.

Ook voor andere aspecten is gekozen voor een alternatieve aanpak, bijvoorbeeld bij de analyse van de evacuatie en rookverspreiding door het gebouw.