‘SAMENWERKEN’

 

 

 

 

Bij projecten waarin meerdere studenten met elkaar samen dienen te werken kan het problemen opleveren als na afloop van het project niet goed te zien is wat de inbreng is geweest van de individuele deelnemers aan het project.

 

In die gevallen waar het wel gewenst is om dat zichtbaar te maken, kan gebruik worden gemaakt van een methode die verwerkt is in een excel-sheet die HIER kan worden gedownload.

 

Op de volgende afbeelding is een stukje van de sheet te zien.

 

 

 

 

 

De gebruiksaanwijzing van de sheet is als volgt:

 

 

In de brede kolom worden de verschillende (deel-)werkzaamheden genoteerd waaruit het project bestaat. Dit kan naar eigen keuze ‘grof’ of ‘fijn’ worden onderverdeeld.

(Of in eerste instantie ‘grof’, en gedurende de loop van het project steeds ‘fijner’).

 

In de kolommen op het rechterdeel van de sheet wordt per deelnemer aan het project genoteerd wat zijn of haar inbreng in het betreffende onderdeel is geweest, uitgedrukt in een percentage. Als de  betreffende deelnemer het onderdeel alleen heeft gedaan wordt bij hem of haar 100% ingevuld, en bij de anderen 0%.

 

In kolom ‘G’ (van ‘Gewicht’) wordt door de gezamenlijke deelnemers een weegfactor ingevuld (getal tussen de 1 en 100), die aangeeft hoe belangrijk het betreffende item binnen het project als totaal is.

 

In kolom ‘C’ (van ‘Cijfer’) wordt, wederom door de gezamenlijke deelnemers of door een onafhankelijke beoordelaar/de docent de waardering ingevuld voor de wijze waarop het onderdeel is uitgevoerd: met een beoordelingscijfer tussen 1 en 10.

 

Bovengenoemde gegevens leveren per deelnemer(/student) in de groene kolommen punten op per onderdeel.

 

Onderaan de sheet worden de punten opgeteld en teruggerekend naar eind- of ‘overall-‘ beoordelingen per individuele deelnemer.