BOUWonderWIJS.pagina.nl

De ARCHI~FKAST

CD- / INTERNET BOUWPROJECTEN OVERZICHT

 

 

 

 

Project:   POPPODIUM MEZZ Breda

 

(Klik HIER voor de overige beschikbare informatie betreffende dit bouwproject)

(Klik HIER voor  informatie over hetzelfde onderwerp, maar betreffende ándere gedocumenteerde projecten)          

 

 

INVESTERINGS- EN BOUWKOSTEN

 

 

 

In juni 1999 heeft de gemeenteraad van Breda een herzien budget van fl. 9.800.000,-- (e 4.447.046,12) vastgesteld voor de realisatie van het nieuwe poppodium Mezz.

De gemeenteraad op 25 oktober 2001 besloten om fl. 1.200.000,-- (e 544.536,- ) beschikbaar te stellen ter ophoging van het uitvoeringskrediet voor de bouw van poppodium Mezz. Hiermee kwam het projectbudget op fl. 11.000.000,- ( e 4.991.582,-) tevens is besloten om een p.m. post binnen het algemene risico van de algemene reserve een bedrag van fl. 600.000,- op te nemen voor toekomstige bouwtechnische risico’s.

Ter eindafrekening is voor onvoorziene kosten en meerwerk nog in totaal e 623.040,- afgedragen.

De totale kosten bedragen in totaal: e5.614.622,-

 

 

Detail van de noordgevel van het gebouw. Hier os mooi de ambachtelijke constructie van het dakschild te zien. Bron: BN                                                             

De luchtsleuven aan de westelijke gevel van het gebouw. Deze zijn nodig voor de ventilatie en de luchtbehandelingsystemen. Bron: BN

 

 

 

*