* SBS *

STUDENTEN BEOORDELEN
het werk van mede-
STUDENTEN

BAF-module (OP2), Onderdeel VENTILATIE


SAMENVATTING:


Vink de (standaard) FOUTEN aan die in het werkstuk van de medestudent voorkomen (Stap 3a)

Noteer de eventuele niet-standaardfouten (Stap 3b)

Stel eventuele BONUSPUNTEN vast (Stap 3d)

Stel het beoordelingsCIJFER vast (Stappen 6 & 7)

MAIL de resultaten naar de maker van het werkstuk (Stap 8)

VOLG DE INSTRUCTIES 1 T/M 7 ...

... om het werkstuk van een medestudent te beoordelen
en een email met 'verbeterpunten' voor die student samen te stellen:     

1:

[De docent heeft jou de uitwerking van
DE VENTILATIEOPDRACHT
van de BAF-module van een medestudent toegestuurd]

OPEN het betreffende BESTAND

(Heb je geen bestand ontvangen? Neem contact op met je docent!)2:

Klik hier (ALTIJD!) voor de plaatsing van de inleidende tekst van de mail:

Zie onderaan deze pagina voor de gegenereerde tekst-onderdelen van de mail.
(Voor een nieuw, blanco formulier: klik op 'reset-knop' aldaar)

3:

Vink in de lijst hieronder de gemaakte fout(en) aan, en geef daarbij steeds -met een apart vinkje- de ernst van de fouten als volgt aan:
'STANDAARD' FOUTEN:De gehele uitwerking van de ventilatie-opdracht ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout(en):

[ ALS DIT ITEM VAN VINKJES IS VOORZIEN,
dan hoeven de onderstaande items niet meer behandeld te worden;
GA DIRECT DOOR NAAR STAP 5
]De uitwerking heeft geen begeleidende tekst

Ernst van deze gemaakte fout:De tekening van de plattegrond ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout:De plattegrond maakt een onprofessionele indruk

Ernst van deze gemaakte fout:Op de plattegrond is niet duidelijk aangegeven waar de keuken, de badkamer en het toilet zich bevinden

Ernst van deze gemaakte fout:Het afzuigpunt voor de keuken ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout:Het afzuigpunt voor de badkamer ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout:Het afzuigpunt voor het toilet ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout:Er is op de plattegrond niet aangegeven waar de openingen voor de toevoer van ventilatielucht zich bevinden

Ernst van deze gemaakte fout:Er zijn tpv de gevel ten onrechte openingen aangegeven voor de afvoer-ventilatielucht

Ernst van deze gemaakte fout:De afstand tussen een van de afzuigpunten en een toevoerrooster is te klein
De afstand tussen meerdere afzuigpunten en toevoerroosters is te klein

Ernst van deze gemaakte fout:(De betreffende toevoer-ventilatieroosters moeten ook op de geveltekeningen aangegeven worden.
Of dat (correct) gedaan is wordt gecontroleerd en beoordeeld bij de (Revit) Geveltekening-opdracht)

Er is op de plattegrond niet aangegeven waar de MV-box zich bevindt

Ernst van deze gemaakte fout:De Bouwbesluit-eis mbt de ventilatiecapaciteit voor de keuken ontbreekt
De Bouwbesluit-eis mbt de ventilatiecapaciteit voor de bakkamer ontbreekt
De Bouwbesluit-eis mbt de ventilatiecapaciteit voor de toiletruimte ontbreekt

Ernst van deze gemaakte fout:De betreffende Bouwbesluit-eisen worden wel genoemd, maar de betreffende BB-artikelnummers niet

Ernst van deze gemaakte fout:Er is –ten onrechte, want dat hoeft niet!- een berekening gemaakt waarbij de ventilatiecapaciteit van keuken/badkamer/toilet afhankelijk zijn van de grootte van die ruimten

Ernst van deze gemaakte fout:
.

OVERIGE FOUTEN (niet-standaardfouten):


Overige verbeterpunten:
(Vinkjes plaatsen en daarna deze verbeterpunten 'handmatig' bijschrijven in het witte vlak onderaan deze pagina))

................................

Ernst van deze gemaakte fout(en):

.

BONUSPUNTEN:Er is aangegeven hoe de lucht in de andere ruimten dan keuken/badkamer/toilet –via het overloopsysteem- toch mbt van de afzuigpunten van die ruimten ververst wordt

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:Er is niet alleen rekening gehouden met de ventilatie-eisen voor de keuken, de badkamer en het toilet, maar ook met de eisen voor verblijfsruimten en verblijfsgebied(en)

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:Niet alleen de afzuigpunten, maar ook het verloop van de ventilatiekanalen –van afzuigpunten tot aan de mv-box- is aangegeven

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:Het is duidelijk gemaakt hoe/waar de ventilatiekanalen in/op/onder de (dak-)vloerconstructie zijn aangebracht

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:Voor verschillende ruimten is ook het ventilatievoud berekend

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:
.

OVERIGE BONUSPUNTEN:


(Vinkjes plaatsen en daarna het betreffende sterke punt van de uitwerking 'handmatig' bijschrijven in het witte vlak onderaan deze pagina))

................................

Normaal -/Groot -/Extra Groot Bonuspunt:5:

Klik hier (ALTIJD!) voor plaatsing van de afsluitende standaardtekst van de mail
      (Die tekst kun je zelf nog aanpassen).
6:

7:

RESULTAAT BEOORDELING:AANTAL BESCHIKBARE PUNTEN VOOR 'perfecte uitwerking': ..................100

AANTAL UIT BOVENSTAANDE LIJST VERKREGEN verbeter- of 'straf'punten:...
(Eventueel toegekende bonuspunten compenseren/verkleinen
het oorspronkelijke aantal verbeter- of strafpunten)

CIJFER VOOR BETREFFENDE UITWERKING: ....................................
8:   Verstuur de beoordeling naar de student(e) die het werkstuk gemaakt heeft


TE VERSTUREN INFO:

[ NOTEER HET HIERBOVEN WEERGEGEVEN BEOORDELINGSCIJFER
EN MAIL DAT NAAR DE STUDENT(E) DIE HET WERKSTUK HEEFT GEMAAKT.
(Mailadres:
studentnummer@hr.nl)
Voeg -met knippen/plakken- ook de onderstaande tekst toe, zodat de
betreffende student(e) weet wat de verbeterpunten zijn van zijn/haar werkstuk
]