Welke opmerking mbt de Ionische orde is ONjuist:De Ionische orde komt vooral voor op de Griekse eilanden in de Egeische Zee, maar is ook op het Griekse vasteland te vinden

De oudste vormen van de Ionische orde staan in het huidige Syrie en het verdere gebied van Klein-Azie

De Ionische tempels waren niet alleen weelderiger en eleganter vormgegeven dan de Dorische, maar ze waren ook groter en monumentaler

De Ionische zuil heeft altijd een basement en een zuil met meestal 24 cannelures